HABERLER

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

MESS'in 'iş kazaları ve meslek hastalıkları' araştırmasının sonuçlarına göre kazalar en çok mesainin ilk 3 saatinde meydana geliyor.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının yaptığı "iş kazaları ve meslek hastalıkları"na ilişkin yapılan araştırmada, geçen yıl meydana gelen iş kazalarının yüzde 80'inin çalışanların "güvensiz hareketlerinden" kaynaklandığı belirtildi.

156 MESS üyesi iş yerinde istihdam edilen mavi ve beyaz yakalı olmak üzere toplam 109 bin 625 çalışana ilişkin sonuçlar şu şekilde yansıdı:

Üye işyerlerinde 4 bin 643 iş kazası yaşandı, 11 meslek hastalığı vakası tespit edildi. Çalışanların yüzde 4,2'si iş kazasına maruz kaldı. Erkek çalışanların yüzde 4,5'i, kadınların ise yüzde 1,3'ü iş kazası geçirdi.

Önceki yılın verileri ile karşılaştırıldığında meydana gelen iş kazaları ile çalışılan saatler arasındaki oran yüzde 23, kaza ağırlık oranı (kayıp işgünü sayısı ile çalışılan saat arasındaki ilişki) yüzde 5 azaldı. Bu göstergelerdeki azalmalar, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalarda üye işyerlerinin başarısı ile ekonomik krizin çalışma hayatındaki olumsuz etkisinin bir sonucu olarak yorumlanıyor.

EN FAZLA KAZA 26-35 YAŞ GRUBUNDA

Araştırmaya göre, iş kazalarının yaş gruplarına dağılımına bakıldığında, en fazla kazanın genç ve yetişkin olarak sınıflandırılan 26-35 yaş grubunda görüldü. Bu gruptakiler iş kazası geçirenlerin yüzde 52'sini oluşturdu.

İş kazaları en fazla üçüncü iş saatinde yaşandı. İlk üç iş saatinde meydana gelen kazaların toplamı, tüm kazaların yüzde 40'ına karşılık geldi. Öğrenim durumuna göre bakıldığında kazaların yüzde 44'ü mesleki/teknik lise mezunları arasında yaşandı. En fazla iş kazası yaşanan illerin başında bin 106 kaza ile İzmir, 910 kaza ile Kocaeli, 852 kaza ile Bursa geldi.

ELLERE DİKKAT

En çok zarar gören uzuvlar el parmakları ile el bilekleri ve eller oldu. "Dikkatsiz çalışma", güvensiz hareketler arasında yüzde 65'lik oranla ilk sırayı alırken, bunu "kişisel koruyucu kullanmama", "donanım ve aletleri güvensiz kullanma" takip etti.

İş kazaları sonucunda 86 bin kayıp işgünü yaşandı. En fazla kayıp iş günü 60 bin 505'le ana metal sanayinde oluştu. Bölgelere göre dağılımda en fazla gün kaybı Bursa bölgesinde meydana gelirken, bunu sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara bölgeleri izledi.